ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ความภาคภูมิใจของภาควิชานิติศาสตร์ 

ในโอกาสที่ศิษย์เก่าฯ เป็นผู้ผ่านการสอบการคัดเลือกผู้พิพากษา (สนามใหญ่ - สนามเล็ก - สนามจิ๋ว) และพนักงานอัยการ (สนามใหญ่ - สนามเล็ก - สนามจิ๋ว) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้สอบผ่านคัดเลือกผู้พิพากษา

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามใหญ่)

 • นายวีรวิช สุทธิสมภพ (ผู้พิพากษารุ่น 67 - นิติรุ่น 4)
 • นายวัธนพล วัฒนเหล่าวิชย์ (ผู้พิพากษารุ่น 67 นิติรุ่น 3)
 • นายวัชพล สุวรรณจูฑะ (ผู้พิพากษารุ่น 69 – นิติรุ่น 4)
 • นายธีระ​ ชำนาญดู​ (ผู้พิพากษารุ่น 71 - นิติรุ่น 1)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามเล็ก)

 • นายปิยบดี ชีวิตโสภณ (ผู้พิพากษารุ่น 70– นิติรุ่น 2)
 • นายคเณศ เต็งสุวรรณ (ผู้พิพากษารุ่น 71- นิติรุ่น 4)
 • นางสาวภัณฑิลา พูลสุวรรณ (ผู้พิพากษารุ่น 71- นิติรุ่น 5)
 • นางสาวนัสนันท์ หนูนุ่ม (ผู้พิพากษารุ่น 71 - นิติรุ่น 5)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามจิ๋ว)

 • นายกิตติ สกลศิลป์ (ผู้พิพากษารุ่น66 - นิติรุ่น 3)
 • นางสาวจารุภา วจนกิจไพบูลย์ (ผู้พิพากษารุ่น68 - นิติรุ่น3)
 • นางสาวอรณภัทร ลุยวิกกัย (ผู้พิพากษารุ่น 71- นิติรุ่น 5)

 

ผู้สอบผ่านคัดเลือกอัยการ

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามใหญ่)

 • น.ส.ดาริน มินเนตร (อัยการรุ่น 50 - นิติรุ่น2)
 • ร้อยโท วัชพล สุวรรณจูฑะ (อัยการรุ่น 50 - นิติรุ่น4)
 • นายวีรวิช สุทธิสมภพ (อัยการรุ่น 51 - นิติรุ่น 4)
 • นายธีระ ชำนาญดู (อัยการรุ่น51 - นิติรุ่น1)
 • นายผุสชา จาละ (อัยการรุ่น70 - นิติรุ่น 3)
 • นายกร ถิ่นธานี (อัยการรุ่น70 - นิติรุ่น 3)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามเล็ก)

 • นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล (อัยการรุ่น 52– นิติรุ่น 1)
 • น.ส. สุภณิดา เรืองศรีมั่น (อัยการรุ่น52 – นิติรุ่น 3)
 • นางสาววิรยา วชิรประทีป (อัยการรุ่น55 - นิติรุ่น 3)
 • นายสัณห์สิทธิ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร (อัยการรุ่น58 - นิติรุ่น 3)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (สนามจิ๋ว)

 • นายอภิสิทธิ์ สุขพันธุ์ถาวร (อัยการรุ่น58 - นิติรุ่น 5)

 

ด้านกีฬา

 • นางสาววิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันซูโม่ระดับนานาชาติ 13th Asian Sumo Championship