Category Archives: annoucement

ขอเชิญชมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU80 และนิติศาสตร์รุ่น 16 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 80 ของคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการ live ผ่าน Facebook ในวันพุธที่8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป Facebook ชุมนุมนิติศาสตร์ : https://www.facebook.com/legalclubKU/

Read More

ผศ.สรียา กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในวาระที่ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา กาฬสินธุ์ โดยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Read More

ประกาศรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชานิติศาสตร์ (ตุลาคม 2562)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.soc.ku.ac.th/form.php สมัครได้ภายในวันที่ 19  กันยายน 2562 – 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read More

การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาทอย่างถูกต้อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม M 4 โดยมีนายพงษ์ชฎิล สมิตะมาน และ นายรัชพล ทรัพยาการ เป็นผู้เข้าแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ● รางวัลชมเชย  ได้แก่ทีม M 7 โดยมีนายณัฐชนน เจริญชลวานิช และ นายชญานิน จงบุญเจือ เป็นผู้เข้าแข่งขัน ได้เงินรางวัล 3,000 บาท โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ยกย่องและเชิดชูของสังคม

Read More

ผลการแข่งขันการว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในโครงการแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา การว่าความศาลจำลองฯ โดยทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยส่งเข้าแข่งขันในทีม S&KLaw1445 (ทีมภาษาไทย) และ Legalis (ทีมภาษาอังกฤษ) ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ● ทีมภาษาไทย          S&KLaw1445 ชนะ ทีมก้าวอย่างลอว์168  ทีมภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่าง ๆ และได้เข้าฝึกงานกับบริษัทหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทยหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย ● ทีมภาษาอังกฤษ      ทีมแจมเค้ก ชนะ ทีม Legalis ทีมภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่าง ๆ และได้เข้าฝึกงานกับบริษัทหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ เป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา […]

Read More

ร่วมให้กำลังใจทีมเกษตรศาสตร์ ในโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญพี่น้องชาวนิติศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจผู้เข้าแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์นำนิสิตเข้าแข่งขันทั้งทีมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพิจารณาคดี 13 ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ   ชมการถ่ายทอดสดได้ ที่นี่ 

Read More

มาแล้ว !!! “โครงการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6” ⚖️🌱

เข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน และ ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ การรับสมัคร – นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 20 คน – เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานหน้าห้องสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ย้ำ!!! รับเพียงจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่ 094-297-9699 (พี่มุก) มาร่วมสนุกกันนะครับ !!! #LawKU #LegalclubKU #นิติเกษตร #ทีมเกษตร

Read More