ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU80 และนิติศาสตร์รุ่น 16 ผ่านระบบออนไลน์
ขอเชิญนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 80 ของคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการ live ผ่าน Facebook
Read more.
ผศ.สรียา กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในวาระที่ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา
Read more.
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชานิติศาสตร์ (ตุลาคม 2562)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
Read more.
การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
Read more.
ผลการแข่งขันการว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในโครงการแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา การว่าความศาลจำลองฯ โดยทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยส่งเข้าแข่งขันในทีม S&KLaw1445 (ทีมภาษาไทย)
Read more.
ร่วมให้กำลังใจทีมเกษตรศาสตร์ ในโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รอบชิงชนะเลิศ
ขอเชิญพี่น้องชาวนิติศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจผู้เข้าแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot
Read more.
มาแล้ว !!! “โครงการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6” ⚖️🌱
เข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน และ ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ การรับสมัคร –
Read more.