นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล President’s Award ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ในช่วงเช้า ตัวแทนนิสิตได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2562” ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเก็บภาษีที่ดินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ โดยมีอาจารย์ศุภพงศ์ ตันเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *