ขอเชิญชมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU80 และนิติศาสตร์รุ่น 16 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 80 ของคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการ live ผ่าน Facebook ในวันพุธที่8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป

Facebook ชุมนุมนิติศาสตร์ : https://www.facebook.com/legalclubKU/

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *