กิจกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019 โดยมีอาจารย์ ดร. สุนิสา อิทธิชัยโย เป็นอาจารย์กำกับดูแลโครงการดังกล่าว
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประพิณ ประดิษฐากร ผู้พิพากษาประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ มาเป็นผู้พิจารณาคดีในวันนี้ พร้อมทั้งได้เชิญชวนนายจิตรภาณุ สมประสงค์ ประธานสมาคมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ALSA Thammasat) ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการว่าความศาลจำลอง มาเป็นผู้พิจารณา และให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ด้วย
สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทตามลำดับ และรางวัล Best oral กประมวลกฎหมายจำนวน 6 ชุด จากท่านประพิณ ประดิษฐากร เป็นผู้สนับสนุนรางวัล ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *