ประกาศรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชานิติศาสตร์ (ตุลาคม 2562)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.soc.ku.ac.th/form.php
  • สมัครได้ภายในวันที่ 19  กันยายน 2562 – 9 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการรับสมัคร

1569213686

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *