ผลการแข่งขันการว่าความในศาลจำลองฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในโครงการแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา การว่าความศาลจำลองฯ โดยทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยส่งเข้าแข่งขันในทีม S&KLaw1445 (ทีมภาษาไทย) และ Legalis (ทีมภาษาอังกฤษ) ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

● ทีมภาษาไทย          S&KLaw1445 ชนะ ทีมก้าวอย่างลอว์168  ทีมภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่าง ๆ และได้เข้าฝึกงานกับบริษัทหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทยหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย

● ทีมภาษาอังกฤษ      ทีมแจมเค้ก ชนะ ทีม Legalis ทีมภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่าง ๆ และได้เข้าฝึกงานกับบริษัทหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย

โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ เป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ยกย่องและเชิดชูของสังคม

สามารถชมการแข่งขันย้อนหลังได้ ที่นี่

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *