มาแล้ว !!! “โครงการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6” ⚖️🌱

เข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน และ ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์

การรับสมัคร
– นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 20 คน
– เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานหน้าห้องสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ย้ำ!!! รับเพียงจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถามได้ที่ 094-297-9699 (พี่มุก)

มาร่วมสนุกกันนะครับ !!!

#LawKU #LegalclubKU #นิติเกษตร #ทีมเกษตร

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *