บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

null

คำชี้แจงในการให้คำปรึกษากฏหมาย

1. การให้คำปรึกษาจะดำเนินการโดยนิสิตในหน่วยศึกษากฏหมายเชิงคลินิก ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ในภาควิชา
2. การติดต่อ จะติดต่อกลับทาง e-mail ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง
3. การให้คำปรึกษา เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น หากท่านต้องการความเห็นทางกฏหมายที่ชัดเจน กรุณาติดต่อสำนักงานทนายต่างๆ
4. ข้อมูลที่ได้รับภาควิชานิติศาสตร์ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับเสมือนเป็นความลับลูกความ และจะเปิดเผยเฉพาะตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น