ประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รายละเอียดตาม link (หมดเขตวันที่ 29 สิงหาคม 2557) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (นิสิตชั้นปีสุดท้ายสามารถสอบได้) Link : http://goo.gl/myWXH7 – รับทุนศึกษาต่อปริญญาโทในหรือนอกประเทศ ตามที่กำหนดในประกาศ (ค่าศึกษาเล่าเรียน + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร) - กลับมาบรรจุรับราชการเป็นระยะเวลา 2เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน ตามตำแหน่งที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ —————————————————————————– ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ – UIS (สำหรับนิสิตชั้นปีก่อนชั้นปีสุดท้าย หรือ ปี3 ในกรณีทั่วไป) Link : http://goo.gl/U2f0dY – รับทุนศึกษาปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย (ค่าศึกษาเล่าเรียน + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร) – บรรจุรับราชการเป็นระยะเวลา…